Merkantilutvalget

Politiets Fellesforbund har nå mer enn 24 ulike tilbydere og samarbeidsavtaler sentralt. I tillegg er det inngått flere avtaler ute i lokallagene.
Bilde

Merkantilutvalget arbeider kontinuerlig med å forbedre eksisterende avtaler og tilby nye produkter til våre medlemmer. Politiets Fellesforbunds medlemmer har også anledning til å benytte avtaler via Unio.

Nye merkantile avtaler i 2018

Merkantilutvalget har i denne landsmøteperioden inngått avtaler med to nye leverandører.

En av disse er Tufte Wear AS. Dette er spennende produkter der det er fokus på at materialer, i og under produksjon, er bærekraftige fra A til Å. Tufte Wear ble grunnlagt av Olaf Tufte. En ordentlig fin fyr, bonde og olympisk mester fra Vestfold. Medlemmene i Politiets Fellesforbund får 35 prosent rabatt på nettbutikk.

Det er også inngått avtale med Trimtex AS, med 30 prosent rabatt på sykkelbekledning i nettbutikk. Det er også utarbeidet en egen Politiets Fellesforbund sykkelkolleksjon det det gis 3 prosent rabatt på.

PPF Politiets Pensjonistforbund

Vi har gjennom det siste året videreført det gode samarbeidet med Politiets Pensjonistforbund, hatt møter med styret og deltatt på PPF sin kongress. Vi har hatt samarbeidsmøter med alle våre forsikringstilbydere og arbeidet med forbedringer av forsikringsavtaler til våre pensjonister.

PF Pensjon

I forbindelse med at offentlig tjenestepensjon reforhandles og betingelsene endres var det for en tid tilbake et ønske om å sjekke ut muligheten for at Politiets Fellesforbund kunne tilby pensjonssparing for våre medlemmer. Dette arbeidet har vi utredet grundig i år. Vi har hatt bistand fra advokat Agnete Sommerset fra Advokatfirmaet Lippestad AS til denne utredningen. Vi har sendt forespørsel om tilbud på utredningsoppdrag til tre anerkjente advokatfirmaer med kompetanse på pensjon og pensjonsregulatoriske problemstillinger. Konklusjonen ble lagt fram for forbundsstyret i mai og det ble besluttet at vi ikke går videre med dette arbeidet. Kort fortalt vil ikke vi klare å få til noe bedre tilbud for våre medlemmer enn det som finnes i markedet i dag. Anbefalingen er at nedbetaling av lån er den beste form for pensjonssparing for de fleste av våre medlemmer.

Forsikringsavtaler skal fornyes

Politiets Fellesforbunds kollektive medlemsforsikringer har også i 2018 hatt en sterk vekst i tilslutning. Per september 2018 har veksten vært på 16 prosent siste 12 måneder. Salget av private skadeforsikringer holder seg på tilsvarende nivå som i 2017, til tross for at prisene har gått ned. Merkantilutvalget har i 2018 jobbet med forbedringer av forsikringsavtalene med forsikringsleverandørene AIG, Codan og Storebrand. Alle forsikringsavtaler går ut dette året og utvalget har brukt mye tid på forhandlinger med nye tilbydere. Utvalget har sammen med Bafo forsikringsmegling hatt samarbeidsmøter med alle våre forsikringstilbydere og arbeidet med forbedringer av forsikringsavtaler. Alle våre forsikringsavtaler skal fornyes fra 2019 og arbeidet med kravspesifikasjoner, innhenting av tilbud og møter med ulike tilbydere har naturlig nok vært hovedarbeidet til utvalget dette året. Vi har kommet langt med dette arbeidet. Våre meglere i Bafo forsikringsmegling gjør en utmerket jobb for oss og vi ønsker å kunne tilby medlemmene i Politiets Fellesforbund bedre produkter til en god pris og med gode vilkår også i årene som kommer.

Merkantilutvalget er særdeles godt fornøyd med at forsikringsselskapene fortsetter å støtte vervekampanjen med gratis reise- og innboforsikring ut 2018, noe som også inkluderer alle nyutdannede fra Politihøgskolen. På denne måten kan nye medlemmer teste ut PF Forsikring.

Andre aktiviteter

Merkantilutvalget har et ønske om å prioritere samlinger for tillitsvalgte i tiden som kommer. Vi har tidligere brukt mye tid på årsmøtene, men ønsker nå en dreining over til mer info og opplæring for tillitsvalgte på det merkantile området. Vi har også et ønske om å få satt av litt tid på Politiets Fellesforbunds basiskurs for å kunne gi relevant informasjon til nye tillitsvalgte som igjen vil være våre ambassadører ut til medlemmene.

Det har blitt utviklet informasjonsmateriell som viser medlemmet i sentrum, hvor vi har lagt vekt på å skape et bilde av Politiets Fellesforbund med fokus på politiske saker og medlemstilbud.

Alle lokallag har mulighet til å inngå avtaler med lokale tilbydere i sine distrikt i tillegg til de avtalene vi i utvalget fremforhandler og tilbyr til alle medlemmene i PF.

Merkantilutvalget arbeider kontinuerlig med å forbedre medlemstilbudene til våre medlemmer!

Medlemmene i merkantilutvalget i 2018

Reidun Martinsen, leder, PF Innlandet
Jan Tore Hagnes, PF Nordland
Andreas Pareli Wahl, PF Politiets utlendingsenhet
Marianne Glorud, PF Innlandet
Line Cecilie Nordheim Thode, Teamleder økonomi, fast fra forbundskontoret.

Utvalget har også fått svært god hjelp av markedsansvarlig Heidi Bjørkedal til å inngå avtaler og administrere arbeidet med avtalepartnere, samt utarbeidelse av markedsmateriell herunder kampanjefilmer til verving. Filmene finner du på PF.no under verving. Generalsekretær Per Erik Ommundsen har bistått utvalget dette året.