Fokus på verving

Politiets Fellesforbund er opptatt av å ta vare på de medlemmene vi allerede har, samtidig som vi ønsker å bli flere. Vi har derfor et fokus på å verve nye medlemmer.
Bilde

Politiets Fellesforbund organiserer både politiutdannede, sivilt ansatte, jurister og andre i politi- og lensmannsetaten. Forbundet har jevnt økt medlemsmassen, i en tid der organisasjonstilslutningen går ned i andre bransjer.

Fokus på sivil verving

Politiets Fellesforbund har fokus på sivil verving. Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget, er frikjøpt for dette formålet og jobber tett med Heidi Bjørkedal fra forbundskontoret med oppsøkende promotering ut i etaten. Det blir lagt vekt på å informere om alle fordeler som medlem i fagforeningen, ut i etaten. Det er utarbeidet vervemateriell til lokallagene til dette formålet, samt en testpilot som er under utvikling for å nå ut til potensielle medlemmer i en tidlig fase. Dette arbeidet er viktig for Politiets Fellesforbund som organisasjon. En utfordring vi vil møte i denne gruppen er en stor turnover. Politiets Fellesforbund jobber hver dag for også å være en relevant og god fagforening for våre sivile medlemmer. Det er en positiv utvikling av sivilt vervede medlemmer med en 12 prosent økning sammenlignet med samme periode i fjor.

Per 22.oktober er det vervet 183 sivile medlemmer, mot totalt 180 sivile medlemmer i hele 2017. Det er vervet 57 politi.

Politistudentene viktig for oss

Hvert år har vi fokus på å få med oss de nye politistudentene på laget. Fra skolestart 2018 ble det innført et nedtrekk fra 720 studenter til 550 på Politihøgskolen. Et av våre fokusområder er å sørge for at politistudentene kommer i jobb, men det betyr ikke at vi er positive til et nedtrekk på Politihøgskolen. Samfunnet trenger alle de dyktige nye politiutdannede.

Vi har også gjennomført vervekampanje rettet mot årets politistudenter. Politiets Fellesforbund har vervet 84 prosent av studentene per dags dato. Politiets Fellesforbund og PF studentene har vært tilstede i fadderuken og i løpet av september/ oktober besøkt alle Politihøgskoleavdelingene for etterverving. Fokus på informasjon fra Politiets Fellesforbund sentralt, samt at PF studentene informerer om styreverv og arbeidet innad i styret. Vi hadde også med en foredragsholder fra den populære TV-serien «Nattpatruljen». Det er lagt vekt på en forenkling digital innmelding.

Vervekampanjer

I vervekampanjene promoterer Politiets Fellesforbund fordeler ved et medlemskap i fagforeningen til nye og eksisterende medlemmer. Her får medlemmet gode medlemstilbud som alt fra treningsavtaler til forsikringsavtaler. Som førstegangsmedlem i Politiets Fellesforbund får man halv pris på medlemskontingent, i tillegg er det fremforhandlet gratis innbo og reiseforsikring i seks måneder.

183

sivile er vervet per 22. oktober mot totalt 180 sivile i hele 2017.

84 %

av årets politistudenter er blitt medlem.