Politiets deltakelse i Pride

Oslo Pride er en viktig arena for å sette mangfold på dagsorden, og Politiets Fellesforbund deltok derfor svært aktivt under hele uka i 2018.
Bilde

Festivalen ble arrangert i perioden 22. juni til 1. juli 2018. Politiet og Politiets Fellesforbund har deltatt i paraden over flere år, noe som har bidratt til positivt omdømmebygging for norsk politi.

Prideparaden

Politiet deltok for 14 gang, og det var samlet rundt 150 deltakere fra politiet bak Politiets Fellesforbunds fane, 48 i politiuniform og de øvrige i t-skjorter med teksten «Ett politi – for alle». Politiets Fellesforbund har hele veien ytret sterk støtte til politiets deltakelse under Oslo Pride, og også i år har Politiets Fellesforbund oppfordret alle våre medlemmer til å delta i selve paraden. Politiet startet Pride-markeringen på Politihuset i Oslo. Her var alle samlet til frokost med appeller før paraden startet.

Målet med politiets deltakelse i paraden er å fremme og synliggjøre mangfold og inkludering både internt i politiet og utad til publikum. Vi er ett politi for alle, og det ønsker Politiets Fellesforbund å vise med å delta i Prideparaden. Politiets deltakelse og slagordet vårt er viktig for å vise åpenhet og inkludering i egne rekker, men også svært viktig i et samfunnsperspektiv.

Deltakelse i Pride park

For første gang var vi tilstede i Pride park med en egen Unio-stand. «Kunnskap og felleskap» var fellesparolen som Politiets Fellesforbund stod under, sammen med de andre forbundene i hovedsammenslutningen. Politiet var også representert i Pride park med en egen stand. Denne var bemannet med politiansatte og studenter fra Politihøgskolen, med målsetning om å bygge tillit, rekruttere og informere publikum om hatkriminalitet. Politihøgskolen viser at de har fokus på mangfold gjennom å rekruttere i alle miljøer, og politiet får muligheten til direkte dialog med publikum om eksempelvis arbeidet med hatkriminalitet. Denne tilstedeværelsen innbyr til både tillit og synliggjøring av norsk politi. Politiets Fellesforbund bidro med diverse give-aways til standen i Pride Park.

Fagdag i regi av Unio

2018 var også året Unio for første gang holdt en fagdag i forbindelse med Oslo Pride. Rundt 40 deltakere fra ulike forbund deltok på denne, og Politiets Fellesforbund var godt representert under fagdagen. Fagdagen Unio arrangerte belyste LHBTQI-arbeid blant Unios yrkesgrupper. Hvilken kompetanse og kunnskap trenger profesjonene våre? Jobber vi tverrfaglig nok? Hvilken fagforeningspolitikk har vi nasjonalt og internasjonalt på LHBTQI-feltet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt.

Generelle bestemmelser om Pride arrangementer i etaten

I år ble det lagt ut en nasjonal nyhet på Kilden med informasjon om Oslo Pride, paraden og politiets deltakelse. Politidirektoratet gikk aktivt ut og oppfordret til deltakelse i paraden, noe Politiets Fellesforbund var svært positive til. Nytt i år er at det ble besluttet «Generelle bestemmelser om Pride arrangementer i Politi- og lensmannsetaten». Det er et godt signal med tydelige generelle bestemmelser om lokale Pride-arrangementer hele i Politi-Norge, som er forankret i sentralt IDF og anbefalt av Politidirektoratet.

Dette er Pride

Oslo Pride er en årlig sommerfestival for homofile, lesbiske, bifile, transepersoner, intersex og skeive (LHBTIQ) som hvert år arrangeres. Det arrangeres tilsvarende arrangementer i mindre format flere steder i landet, men markeringen i Oslo anses som et nasjonalt arrangement.

Høydepunktet og avslutningen på denne festivalen er selve Pride-paraden. Politiets og Politiets Fellesforbund har deltatt i paraden over flere år, noe som har bidratt til positivt omdømmebygging for norsk politi. Deltakelse har vekket positiv oppsikt både nasjonalt og internasjonalt. Vår fagforenings holdning til mangfold og hvor viktig det er med respekt, likeverd og at mangfold er nødvendig – det gir styrke og glede i et fellesskap.