Tydelig aktør i media

Politiets Fellesforbund fortsetter å være en tydelig aktør i media i de saker som er viktig for våre medlemmer. I år har vi vært synlig i 1818 saker.
Bilde

Politiets Fellesforbund har en mediestrategi der vi skal være til stede i media på våre viktigste saker, men vi skal ikke mene noe om alt hele tiden. Vi tilstreber å ha et godt overblikk over det som rører seg i vår etat, og har forbundssekretærer, lokallagsledere og andre tillitsvalgte med bred kompetanse om etaten. Dette gjør Politiets Fellesforbund til en troverdig og god kilde i saker som omhandler norsk politi.

1818 ganger i media

Også i denne landsmøteperioden har konsekvensene av politireformen vært mye omtalt i media. Vi i Politiets Fellesforbund har vært særlig opptatt av den økonomiske situasjonen og bemanningssituasjonen da dette treffer våre medlemmer i deres arbeidshverdag hver eneste dag.

I løpet av landsmøteperioden, fra landsmøtet i slutten av november 2017 og til begynnelsen av november 2018, har Politiets Fellesforbund vært omtalt i media 1818 ganger.

Krise i elleve av tolv distrikt

Sommeren 2018 tok NRK tak i en stor sak om situasjonen i alle landets politidistrikt som viser at elleve av tolv distrikt melder om krise etter politireformen. Krisen gjelder mangel både på penger og mangel på ansatte, og særlig på etterforskningssiden sliter distriktene. Dette får store konsekvenser for rettssikkerheten. Politiets Fellesforbunds lokallag stilte alle opp i denne saken, og den har blitt fulgt opp både nasjonalt og lokalt siden.

Politistudentenes jobbsituasjon har også i år blitt satt på dagsorden, da situasjonen dessverre er forverret for studentene som nå går ut av Politihøgskolen (PHS). Dette er første året jobb til studentene ikke ble fullfinansiert gjennom statsbudsjettet. I tillegg opplevde vi et løftebrudd fra regjeringens side, da de på tross av lovnader om å opprettholde antall politistudenter på PHS tok ned opptaket i 2018. Dette har også fått mye oppmerksomhet i media i år.

Lanserte ny nettside

I januar lanserte Politiets Fellesforbund våre nye nettsider pf.no. Sidene ble designet og ferdigstilt av byrået Fete Type+Savant. På de nye nettsidene har det vært viktig for oss å gjøre det enkelt for våre tillitvalgte og medlemmer å finne den informasjonen de er ute etter. Siden lanseringen i januar har 135 382 unilke IP-adresser besøkt pf.no. Dette er gode besøkstall som vi er svært fornøyd med.

Nettsiden er under stadig utvikling, og i september hadde webredaktør Morten Høylo et evalueringsmøte med Fete Typer+Savant for å planlegge videre utvikling av nettsiden.

Fortsatt vekst på Facebook

I forrige langdsmøteperiode hadde vi en økt satsning på Facebook, og vi valgte også å likestille Facebook med nettsiden vår som kommunikasjonskanal, da vi ser at Facebook er en viktig kanal for å nå ut til medlemmene våre.

Med de nye nettsidene la vi også inn en meldingsfunksjonsknapp, slik at de som benytter seg av Facebook Messenger kan sende direkte henvendelser til oss via denne appen. Dette har gjort at vi raskere kan besvare henvendelser fra medlemmene. Per i dag er svar-raten vår på 93 prosent, og det tar i snitt tolv timer å få svar på en henvendelse på Facebooksiden vår.

Vi har også fortsatt å øke antall følgere på Facebook. Før landsmøteperioden i fjor (oktober 2017) hadde vi 8106 følgere. I begynnelsen av november 2018 var antall følgere 9648.

Månedens PFer

Spalten Månedens PFer har fortsatt denne landsmøteperioden. Spalten er laget for å presentere de ulike sidene ved politiyrket, vise frem hverdagen til de ansatte i etaten, på godt og vondt, samt trekke frem medlemmer og tillitsvalgte som har gjort en spesiell innsats i sitt arbeid.

Månedens PFer består av et tekstintervju og en videoreportasje. Videoen publiseres også på Facebook, og når hver måned ut til mellom 25000-50000 personer. I tillegg er engasjementet på postene god. Dette viser at det er interesse for den jobben som gjøres i etaten.

Politiets Fellesforbund synes det er gøy å se de positive tilbakemeldingene som de som vises frem i denne spalten får. Månedens PFer kommer til å fortsette også i neste landsmøteperiode.

Endringer i kommunikasjonsstaben

Liselotte Kristoffersen tok i begynnelsen av oktober i fjor over stillingen som teamleder på kommunikasjonsavdelingen etter Gry Jorunn Holmen, som hadde hatt stillingen i 14 år. Hilde Nordlund, som hadde vært vikariat på kommunikasjonsavdelingen da Kristoffersen var i svangerskapspermisjon, ble etter en bred søkerunde tilbudt fast stilling ved kommunikasjonsavdelingen.

Den 1. november gikk Kristoffersen ut i ny svangerskapspermisjon og etter en ekstern søkerunde med flere kandidater inne til intervju fikk Nordlund vikariatet som teamleder kommunikasjon. Som vikar for Nordlund ansatte Politiets Fellesforbund i september Nessim Ghouas i ett års vikariat. Han startet i stillingen 15. oktober.

1818

ganger har Politiets Fellesforbund og forbundsleder Sigve Bolstad vært omtalt i media denne landsmøteperioden.

1139

av disse var nettsaker.

494

av disse var saker i papiraviser.

185

av sakene ble publisert på TV og radio.