Landsmøtevalgte utvalg 2016/2018

Politiets Fellesforbund har en rekke råd og utvalg som velges hvert andre år på landsmøte.
Bilde

Forbundsstyret:

Leder: Sigve Bolstad (OPF)

Nestleder: Unn Alma Skatvold (PF Øst)

Medlem: Kristin Aga (OPF)

Medlem: Kjetil Drange (PF Vest - permisjon)

Medlem: Ernst Olav Lunde (PF Agder)

Medlem: Reidun Martinsen (PF Innlandet)

Medlem: Kjetil Rekdal (PF Vest)

Medlem: Astrid Røren (PF Sør-Øst)

Medlem: Bjørn Tharaldsen (PF Finnmark)

Medlem: Vidar Johnsen (PF Trøndelag)

1.varamedlem: Merethe Rikardsen (PF Trøndelag - fast møtende)

2.varamedlem: Marius Bækkevar (OPF)

3.varamedlem: Brita Hansen (PF Agder)

4.varamedlem: Håkon Moan (PF Kripos)

5. varamedlem: Stine Benjaminsen Nygård (PF Sør-Øst)

Hovedverneombud:

Audun Buseth (Sentral politiledelse)

Vara: Bjørn Druglimo (PF Sør-Øst)

Lederutvalget:

Leder: Lars Reiersen (PF Sør-Øst)

Medlem: Karin Madeleine Walin (PF Sør-Øst)

Medlem: Robin Johnsen (PF Nordland)

Varamedlem: Hilde Aar Fjeld (PF Sør-Øst)


Sivilutvalget:

Leder: Vegard Monsvoll (PF Trøndelag)

Medlem: Karl Karlsson (PF Troms)

Medlem: Marit Rotmo (PF Møre og Romsdal)

Varamedlem: Øyunn Myklestul Jensen (PF Øst)


Likestilling- og mangfoldsutvalget:

Leder: Nasim Karim (OPF - permisjon)

Leder: Nina Farag (PF Troms)

Medlem: Edgar Opsal (PF Sør-Vest)

Medlem: Merethe Rikardsen (PF Trøndelag)

Varamedlem: Audun Vårvik (PF Trøndelag)


Kontrollnemda:

Leder: Marina Sørgård (PF Nordland)

Medlem: Runar Arnesen (PF Øst)

Medlem: Lars Morten Lothe (PF Vest)

Varamedlem: Torill Sorte (PF Sør-Øst)


Valgkomiteen:

Leder: Iver Aage Iversen (OPF)

Ole Tom Fossnes (PF Agder)

Lena E. Jonassen (PF Sør-Vest)

Eldar Meling (OPF)

Karin Nore PF (PF Øst -permisjon)

Gry Mossikhuset (PF Øst)

Hilde Røhmesmo (PF Vest)

Jan Magnar Sandvik (PF Møre og Romsdal)

Tor Ragnar Steffensen (PF Sør-Øst)

1.varamedlem:Glenn Rune Johansen (PF Kripos)

2.varamedlem: Brit Jorun Krogstad (PF Trøndelag)

3.varamedlem: Magnus Nilsen (PF Finnmark)


Hedersutvalget:

Leder: Jahn Thore Nerhus (PF Øst - valgt som leder på landsmøte 2016)

Leder: Bente Elisabeth Bugge (OPF - valgt som leder på landsmøte 2017)

Kent Robert Lundemo: PF Trøndelag

Astrid Røren: PF Sør-Øst (representant fra forbundsstyret)


Bladstyret:

Leder: Vidar Aaltvedt (PF Sør-Øst)

Medlem: Silje Elin Matre (PF Sør-Vest)

Medlem: Thomas Tveit (PF Nordland

Even Trygve Hansen (Ekstern)

Line Cecilie Norheim Thode (Oppnevnt av forbundsstyret)


Merkantilutvalget: (ikke oppnevnt av landsmøte, men av forbundsstyret)

Leder: Reidun Martinsen (PF Innlandet)

Marianne Glorud (PF Innlandet)

Jan Tore Hagnes (PF Nordland)

Andreas Pareli Wahl (PF PU)

Line Cecilie Norheim Thode (PF sentralt)