Viktig påvirkningsarbeid under Arendalsuka

Politiets Fellesforbund arrangerte under Arendalsuka en debatt som satte fokus på mangel på etterforskere og hvordan dette svekker rettssikkerheten. Arendalsuka er en svært viktig arena å delta på for å få gjennomslag politisk.
Bilde

I år deltok en delegasjon på 14 deltakere fra Politiets Fellesforbund på årets største lobbyarena. Arendalsuka samler hvert år aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv, foreninger og organisasjoner til å debattere, mingle og bedrive påvirkning. I år var det rekordmange arrangement i løpet av disse fem dagene, med 1067 debatter, arrangement, aktiviteter og stands. Arendalsuka ble arrangert for syvende gang i år.

Etterforskningsløftet i fokus

Politiets Fellesforbund arrangerte sitt hovedarrangement «Henlagt! Mangel på etterforskere – tryggheten svekkes» tirsdag 14. august. Innleder til debatten var Kripossjef Ketil Haukaas. Han gav et ærlig bilde av hvordan han opplever etterforskningskapasiteten i dag, og de utfordringene dette medfører. Haukaas sa blant annet at de opplevde at kompetansen i distriktene var blitt svekket på etterforskningssiden. I debattpanelet var justisminister Tor Mikkel Wara, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, medlem av justiskomiteen og Arbeiderpartiet, Maria Aasen-Svensrud og forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad. I tillegg bidro aktører fra salen, både fornærmede, pårørende og etterforskningsledere. Debatten ble ledet av Erik Aasheim.

Riksadvokaten har siden 2010 pekt på ubalansen mellom etterforskning og beredskap, og var tydelig på at det er nå det er rom for å handle. Dette var også Politiets Fellesforbund hovedmål med debatten; at justisministeren skulle komme med noen lovnader om at resten av etterforskningsløftet nå skulle gjennomføres, ved at man blant annet sørget for høyere lønn til etterforskere. Justisministeren ville dog ikke blande seg i lønnskampen for etterforskerne, ei heller kom det direkte lovnader om at rammene skulle øke for at dette skal være mulig. Politiets Fellesforbund var likevel svært skuffet da forslag til statsbudsjett 2019 ikke innholdt en krone til å løfte etterforskerne.

Nødetatene sammen for bedre responstid

Politiets Fellesforbund arrangerte også en debatt sammen med Ambulanseforbundet og Brannforbundet. Frokostdebatten «Blør vi saktere i distriktet?» ble arrangert torsdag 16. august, og handlet om responstid og kapasitetsutfordring for nødetatene i distriktet. Brann og ambulanse opplever i økende grad at politiet er sist på plass på en hendelse, og at de må gjøre oppgaver de ikke har den nødvendige kompetansen for å utføre. Ambulanse opplever også, som politiet, at de blir sentralisert og frykter på sikt færre ambulanser i distriktet.

I debatten deltok leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, leder i Brannforbundet, Trond Busterud og Sigve Bolstad, leder av Politiets Fellesforbund. I tillegg deltok medlem av justiskomiteen og Høyrepolitiker, Guro Angell-Gimse, leder av helse- og omsorgskomiteen og KrF-politiker, Olaug Bollestad og parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad. Debatten ble ledet av Knut Roger Andersen.

For Politiets Fellesforbund er det viktig at forskjellene mellom by og distrikt i de oppdragene hvor det virkelig teller ikke er så store som de er i dag. Politiets Fellesforbund mener at det i de oppdragene hvor det er innført responstid, bør det ikke være for store forskjeller på hva du kan forvente av hjelp om du bor på bygda eller i en by. Dette er oppdrag hvor liv og helse er truet, og innsatsen fra alle nødetatene er viktig. Det kan ikke være forskjell på verdien av et menneskeliv i byen og i distriktet.

Viktig medieoppmerksomhet

I forkant av Arendalsuka var det viktig for Politiets Fellesforbund å sette fokus på den tøffe arbeidssituasjonen til etterforskerne i politiet, og hvordan dette påvirker rettssikkerheten. Vi fikk viktig medieomtale på Dagsrevyen søndag, dagen før avreise Arendalsuka, i saken som viser at saksbehandlingstiden på de mest alvorlige voldssakene og voldtektssakene øker og at politiet ikke klarer å overholde sine egne frister. Etterforsker og politioverbetjent ved Enhet Øst, Andreas Sigurd Mikkelsen, stilte og fortalte om arbeidssituasjonen på etterforskningsavdelingene, hvorfor saker ble liggende så lenge og hvorfor etterforskningskapasiteten har gått ned.

Vi er svært fornøyd med å ha fått oppmerksomhet for vårt hovedtema i forkant av debatten vår i år. I 2017 var det over 450 organisasjoner som deltok på Arendalsuka, og det er grunn til å tro at det var enda flere i år, og betyr også at det er trangt om spalteplassen. I 2017 var 300 journalister akkreditert til Arendalsuka. Å få oppmerksomhet om tematikken vår er viktigere enn at media dekker selve debatten.

Politiforum deltok på vår hovedebatt og dekket denne på sine nettsider med både artikkel og videointervju.

Dagen da vi hadde vår debatt var også samme dag som Per Sandberg hadde sin pressekonferanse om sin avgang på Arendalsuka, og dette stjal det meste av medieoppmerksomhet. Vi er derfor alt i alt fornøyd med oppmerksomheten vi fikk i år.

Sendte direkte på Facebook

Vi sendte begge debattene våre direkte på Facebook. Dette er fint for medlemmer og tillitsvalgte som ikke har anledning til å delta under Arendalsuka. Det var 3900 som var innom debatten «Henlagt! Mangel på etterforskere – tryggheten svekkes» og 5200 som var innom debatten «Blør vi saktere i distriktet» Under sendingene var det 50 personer som fulgte med til enhver tid.

Delte ut brosjyre om etterforskningsløftet

I forkant av Arendalsuka hadde Politiets Fellesforbund produsert en informasjonsbrosjyre som viser situasjonen og konsekvensen av den etterforskningskapasiteten som er i dag. I brosjyren hadde alle våre lokallagsledere gitt en kort situasjonsbeskrivelse av dagens kapasitet i sitt politidistrikt. I tillegg hadde vi en rekke medieutklipp hvor også politiledere den siste tiden har vært ute og advart mot situasjonen. Vi lanserte også tre punkter for et tryggere samfunn:

• Etterforskningsfaget må styrkes for å ivareta retts-sikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en an¬stendig lønn.

• Politihøgskolestudentene må sikres jobb etter endt utdanning slik at politibemanningen kan økes til et forsvarlig nivå.

• Politiet må være en arbeidsplass som tar vare på menneskene som velger å stå til tjeneste for samfunnet.

Sigve Bolstad i flere debatter

I tillegg til våre egne debatter deltok også Bolstad på Ledernes debatt om Ledelsestrender de siste ti årene. Her skulle han se på hvordan ledelse har endret seg i politiet, og kanskje særlig med reformen, samt se inn i glasskula om hvilke egenskaper en leder bør ha i fremtida, og snakke om hvilke forventinger vi har til ledere i politiet fremover.

Sigve Bolstad deltok også på partitimen til Senterpartiet, som handlet om tillitsbasert ledelse i offentlig sektor. Her deltok også Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet. Politiets Fellesforbunds medlem, etterforsker Fredrik Schulze Krogh fra Arendal politistasjon, stilte som sannhetsvitne om hvordan han opplever at målstyring i politiet styrer hans arbeidshverdag og hvordan dette påvirker det arbeidet som blir gjort.

Politiets Fellesforbunds delegater deltok på alle debatter til de andre Unio-forbundene, samt alle debatter som omhandlet helt eller delvis vår etat. Det er viktig for oss å lære mer om hva som rører seg i Unio-familien, samt lære mer om hvor andre mener skoen trykker i vår etat, og hvilke løsninger som må til.

3900

personer så hele eller deler av debatten «Henlagt! Mangel på etterforskere – tryggheten svekkes» på Facebook

5200

personer så deler eller hele debatten «Blør vi saktere i distriktet» på Facebook