Årsmelding 2018
Sterkt felleskap
- trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17.000 medlemmer. Våre tillitsvalgte, både lokalt og sentralt, gjør hver dag sitt ytterste for å ta vare på deg som medlem, enten du er politi, sivil, jurist eller student. I denne årsrapporten kan du få et innblikk i de viktigste sakene vi har jobbet med landsmøteperioden fra november 2017 til november 2018.

Bilde
Sigve Bolstad

Vi legger bak oss en landsmøteperiode som har vært utfordrende. Reformen krever sitt, og i sommer meldte 11 av 12 politidistrikt om krisetilstander. Dette er ikke en situasjon vi som fagforening kan godta, verken for de ansatte i etaten eller samfunnet for øvrig.

Les mer
Innsparinger betyr oppsigelser

Innsparinger i politidistriktene betyr nesten utelukkende redusering av antall ansatte. Kostnadsfordelen fra Politidirektoratet viser at 81 prosent av kostnadene til politidistriktene går til lønn til de ansatte.

Nedgang i dekningsgraden

Til tross for at politikerne sier at målet om to tjenestemenn- og kvinner per 1000 innbygger innen 2020 nærmer seg, viser tall fra Politidirektoratet at dekningsgraden har gått ned eller status quo i åtte av tolv politidistrikt siden årsskiftet.

Stadig vanskeligere å få jobb

Tall fra Politidirektoratet viser at det blir stadig vanskeligere for de ferdigutdannede politimenn- og kvinner å få jobb i etaten. Ser vi på tredje kvartal fra 2014 til 2018 ser vi en tydelig nedgang de siste tre årene, med kriseåret 2016 som det verste og 2018 på nesten like lavt nivå. Politiets Fellesforbund mener dette er bekymringsfullt med tanke på politidekningen og lovnadene om en nærpolitireform. I tillegg er det svært problematisk å utdanne folk til arbeidsledighet.

For få får fast jobb

Tall fra Politidirektoratet viser at det er svært vanskelig for de ferdigutdannende politistudentkullene å få fast jobb i etaten. Frp lovet studentene jobbgaranti da de kom inn i regjering, fem år etter ser vi at det er vanskeligere enn noen gang å få fast jobb i etaten. Dette har direkte sammenheng med økonomien i politiet. Midlertidig ansettelser er en påkjenning både for etaten og de politiutdannede som må gå lenge i slike stillinger.

Færre i jobb etter sommeren

Tall fra Politidirektoratet viser en nedgang i andelen ferdigutdannede politi som er i jobb i etaten. Både i kullene fra 2015, 2016 og 2017 er det en lavere andel av de ferdigutdannede som er i jobb per tredje kvartal 2018. For 2018-kullet er det en mikroskopisk økning på 0,7 prosent. Utviklingen er svært urovekkende.

Statsbudsjettet gir ingen økning til politiet

Forslag til statsbudsjett for 2019 vil ikke gi politiet et økonomisk løft. Budsjettøkningen på 1,3 milliarder kroner spises opp allerede før man tar med kostnadene på de satsningsområdene som regjeringen sier de bevilger penger til.