Medbestemmelsesbarometeret

Medbestemmelsesbarometeret er viktig for Politiets Fellesforbund fordi det gir forskningsmessig dekning for å kunne si noe konkret om hvordan det står til med den norske modellen i arbeidslivet og våre medlemmers arbeidsvilkår.
Bilde

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Det er en årlig undersøkelse som utføres av Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra et partnerskap der Politiets Fellesforbund inngår som en av flere fagforeninger. Deltakelsen vår i partnerskapet er en god arena for å dele erfaringer med andre foreninger. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene.

Deltok i paneldebatt

Medbestemmelsesbarometeret for 2017 ble lansert for full sal på Høgskolen i Oslo og Akershus (Nå Oslo Met) 4. desember i fjor. Forskerne presenterte sine funn og representanter fra de seks forbundene som eier Medbestemmelsesbarometeret, kommenterte funnene under en paneldebatt. Sigve Bolstad representerte Politiets Fellesforbund i debatten som fokuserte særlig på hva som er «ledelse på norsk».

Heldagskonferanse om medbestemmelse

Gjennom 2018 har Afi levert dypdykk i særskilte tema som eierskap, tillit, faglig integritet og konflikthåndtering. Disse er presentert i delrapporter og 7. mars var flere fra Politiets Fellesforbund tilstede under Medbestemmelsesbarometerets heldagskonferanse under overskriften «Bedriftsdemokrati 2.0». Vår nestleder, Unn Alma Skatvold, deltok i paneldebatt om hvorvidt det er behov for å tilpasse den norske samarbeidsmodellen til dagens nye arbeidsliv.

Årets barometer under utarbeidelse

Medbestemmelsesbarometeret for 2018 er for tiden under utarbeidelse. Årets spørreundersøkelse er allerede gjennomført og når svarene er analysert vil disse presenteres under forventet lansering i desember.

Du kan holde deg oppdatert på utviklingen og nye funn i Medbestemmelsesbarometeret her >>

Medbestemmelsesbarometeret har vist at den norske arbeidslivsmodellen er under betydelig press.

Det norske arbeidslivet beveger seg i en mer autoritær retning.

Innflytelsen på egen arbeidssituasjon er blitt lavere fra 2009 til 2017.

Graden av tillit på arbeidsplassen er høyere der medbestemmelse og medvirkning er styringsform