Studentene rammes av budsjettkutt

I statsbudsjettet 2018 var det første gang på flere år at jobb til politistudentene etter endt utdannelse ikke var såkalt fullfinansiert. Dessverre ser vi at kuttet går hardt ut over de nyutdannede politibetjentene.

Bare 256 av av de 612 ferdigutdannede politibetjentene i 2018-kullet har fått jobb i politiet tre måneder etter at de var ferdig på Politihøgskolen. I tillegg står 103 av fjorårets kull også uten arbeid i etaten. Ser vi på tallene for faste ansatte er de enda verre.

Av 2018-kullet er det bare 12 prosent som har fast jobb, mens det i 2017-kullet er 61 prosent med fast stilling over ett år etter at de gikk ut av skolen.

Resultatet i statsbudsjettet

Jobb til studentene etter endt utdanning er en av to saker Politiets Fellesforbund har spilt inn som hovedsaker opp mot statsbudsjettet for 2019.

Politiets Fellesforbund mener at bemanningssituasjonen i politiet er svært bekymringsfull. Politidistriktene har ikke økonomi til å bemanne i tråd med nærpolitireformens intensjoner og politistudenter uteksamineres til arbeidsledighet. Færre nyutdannede har fått jobb sammenlignet med foregående år. Politiets Fellesforbund bad om 800 millioner kroner for å sikre politistudentene som går ut av Politihøgskolen jobb og nå det politiske opptrappingsmålet om to politibetjent per 1000 innbygger innen 2020. Vi fikk 50 millioner. Det er provoserende lavt i forhold til behovet. Regjeringen selv påstår at dette vil tilsvare 180 nye politistillinger, men når vi vet at en politistilling i snitt koster litt over en million i året vil dette i beste fall sikre de politiutdannet jobb i tre måneder.

Dette godtar vi ikke, og Politiets Fellesforbund har på tampen av denne landsmøteperioden gjennomført en rekke møter med justisfraksjoner til de ulike partiene på Stortinget.

Fikk 131 millioner til slutt i fjor

Jobb til studentene var også en av våre viktigste saker i 2018, og heller ikke da ble vi i utgangspunktet lyttet til, da det for første gang på mange år ikke var bevilget penger til ansettelser av de nyutdannede gjennom forslag til statsbudsjett.

Politiets Fellesforbund var derfor svært fornøyd da det viste seg at våre møter med justisfraksjonene, hvor også ledelsen i PF Studentene deltok, sørget for at Stortinget bevilget 131 millioner til ansettelser av studentene. Men dessverre visste vi da, og viser det seg nå, at dette ikke er nok Disse 131 millionene tilsvarer altså jobb til under halvparten av studentene. Vi hadde derfor håpet at politikerne ville se viktigheten av å finansere jobb til studentene i 2019.

Bestilt av staten

Politiets Fellesforbund mener det ikke er noen unnskyldning at politistudenetene har bedre jobbutsikter enn mange andre yrker. Politistudentene er bestilt av staten for å nå målet om to polititjenestemenn og –kvinner per 1000 innbygger innen 2020. Da er det ikke riktig at studentene skal gå i mange måneder uten jobb etter endt utdannelse, og i verste fall ender med å søke seg vekk fra yrket.

Dessuten har regjeringspartiet FrP gått til valg på, og hatt som krav inn i samarbeidet med Høyre, at politistudentene skal i jobb. Senest i slutten av november 2017 lovet Fremskrittspartiet at alle nyutdannede politistudenter skulle få jobb, og at det skulle gi flere folk ute i politidistriktene. Denne jobbgarantien er ikke innfridd med et tre måneders vikariat i etaten.

Det er særlig kritikkverdi fordi det er mangel på politikapasitet ute i distriktene, både operativt og etterforskning, men det er budsjettene som stopper opptrappingen av ansatt ansatte. Skal nærpolitireformen bli en realitet må disse studentene ut i jobb der folk bor og oppholder seg.

Løftebrudd om nedtrekk

Under Arendalsuka i fjor lovet daværende justisminister Per-Willy Amundsen at regjeringen ikke ville foreta nedtrekk ved Politihøgskolen i 2018. Likevel, da revidert statsbudsjett ble lagt frem i mai var løftebruddet et faktum. Regjeringen reduserer antall studenter per kull på Politihøgskolen med 170 studenter.

Politiets Fellesforbund reagerte kraftig på løftebruddet. Og mener dette blir en enkel måte for politikerne å få en pen ansettelsesstatistikk på. Politiets Fellesforbund har vært tydelig på at dette vil gå ut over beredskapen og samfunnet. Med færre studenter vil det naturlig nok bli vanskeligere å nå målet om to politibetjenter per 1000 innbygger innen 2020. Dette tallet har stått på stedet hvil fra utgangen av 2017 til utgangen av juni 2018.

Løftebrudd om jobb ved årsskifte

Amundsen lovte også at hele 2017-kullet skulle være i jobb innen årsskiftet. Realiteten var at 72,3 prosent hadde jobb i politiet ved årsskiftet, og kun 24,2 hadde fast jobb. Ikke engang per 3. kvartal, over ett år etter at de gikk ut av Politihøgskolen, har 2017-studentene fått jobb i politiet.

Politiets Fellesforbund vil fortsette å jobbe for å få våre dyktige politiutdannede ut i politistillinger i samfunnet der det hver dag er behov for dem. Nå kan ikke studentene tåle flere løftebrudd.

256

av de 612 ferdigutdannede politibetjentene i 2018-kullet har fått jobb i etaten tre måneder etter at de var ferdig på Politihøgskolen

12,1 %

hadde fast jobb i politiet ved utgangen av tredje kvartal.