Prosjekt SOS-barnebyer i Kosovo

Politiets Fellesforbund inngikk denne landsmøteperioden et samarbeid med SOS-barnbyer om deres ungdomsprogram i Kosovo.
Bilde

Politiets Fellesforbund har siden 2014 hatt en avtale med SOS-barnebyer, og Politiets Fellesforbund besluttet å støtte SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk, Russland. SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk er nå nærmest selvfinansiert, og forbundsstyret besluttet i 2017 å videreføre støtte fra Politiets Fellesforbunds for 2018 til SOS barnebyer sitt ungdomsprogram i Kosovo.

Blir boende hjemme

Politiets Fellesforbund er en av mange bidragsytere til dette prosjektet. Ungdomsprogrammet sikrer ungdommene å kunne bo i SOS-familien inntil de er klare for å flytte ut og starte sine selvstendige liv. SOS Kosovo har som mange andre land i SOS-barnebyer besluttet at ungdom ikke lengre skal flytte til ungdomshus når de når en viss alder. Det har ikke flyttet inn noen nye ungdommer i ungdomshuset i løpet av året, det kommer det heller ikke til å gjøre fremover, da ungdommene blir boende i SOS-hjemmet.

Får hjelp til ungdommenes utvikling

I programmet legges det vekt på betydningen av kompetansebygging innen digital teknologi og engelsk som fremmedspråk. Ungdommer med praktisk yrkesrettet utdanning får også veiledning og hjelp til oppstart og utviklingsfasen av egen bedrift. De lærer om hvordan utvikle en god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring.

SOS-mødrene og assistentene har mottatt ekstra støtte og opplæring i ungdommers utvikling og hvordan best ivareta deres behov og interesser. Sosialarbeideren som er ansvarlig for å følge opp ungdommene, vil fortsette å gjøre det i SOS-familiene.

- 15 ungdommer bor hjemme hos sine SOS-foreldre
- 7 ungdommer bor fortsatt i SOS-barnebyers ungdomshjem som skal
- 8 ungdommer følger det semi-selvstendige ungdomsprogrammet. De har flyttet for seg selv men får støtte og rådgivning , blant annet akademisk støtte, psykososial oppfølging og annen rådgivning , innføring i budsjettstyring og støtte i jobbsøk .

Gir solidaritetsbevis

Politiets Fellesforbund har i tillegg besluttet å gi solidaritetsbevis fra SOS barnebyer til foredragsholdere og andre tilsetninger med et beløp på kroner 250. Det gis også solidaritetsbevis som julegratsialer til ansatte og forbundsstyre i stedet for julegaver

2014

Politiets Fellesforbund har siden 2014 hatt en avtale med SOS-barnebyer

250,-

Politiets Fellesforbund har besluttet å gi solidaritetsbevis fra SOS barnebyer til foredragsholdere, andre tilsetninger og som julegave til ansatte og forbundsstyret.