Økt bruk av juridisk bistand

Vi opplever fra medlemmene og lokallagene at det er en økning i bruk av advokatbistand. Dette henger nok fortsatt sammen med omstillingen i etaten.
Bilde

Tallene så langt i år viser totalt 15 saker; hvor 14 er yrkesskade og en voldsoffererstatning. Til sammenligning hadde vi 20 saker i 2017; 16 yrkesskade, 3 voldsoffererstatning og 1 annet. Og i 2016 var det 17 saker totalt; 13 yrkesskade, 2 voldsoffererstatning og 2 annet.

Vi har fått 65 søknader om juridisk bistand i øvrige saker denne landsmøteperioden.

Jobbes fortsatt med yrkesskadeerstatning

Vi jobber fortsatt med yrkesskadeproblematikken der vi ser at alt for mange saker ikke blir godkjent som en yrkesskade. Stadig flere saker løftes til Trygderetten. Flere av disse sakene bruker vi i arbeidet knyttet til arbeidet med en lovendring. Antall yrkesskadesaker er 14 så langt i år.

Vi har i år hatt et særlig fokus på treningsskadene som vanskelig blir godkjent som yrkesskader. Vi er godt i gang med et større arbeid hvor målet er en lovendring som harmonerer mer med det forsvaret har.

Reisetidssaken er et paradigmeskifte

Vi har også et spesielt fokus på saken om innsyn i personalmapper. Også dette blir fulgt opp politisk.

Det gledelige er at vi i år vant saken i Høyesterett, omtalt som reisetidssaken. Denne avgjørelsen er på mange måter et paradigmeskifte i hvordan vi tenker arbeidstid på.

Juridisk bistand 2018

Det har til nå i år vært totalt 15 saker:

  • 14 yrkesskade
  • 1 voldsoffererstatning
  • 65 søknader om juridisk bistand