Politiets Fellesforbunds deltakelse på 1. mai

Politiets Fellesforbund deltok i år på 1. mai-markeringen på Youngstorget i Oslo for første gang på mange år. Forbundet opplever et stadig angrep på allerede opparbeidede rettigheter.
Bilde

Parolen til Politiets Fellesforbund var «Et anstendig arbeidsliv: Mine arbeidsrettigheter – din trygghet.» og forbundsleder Sigve Bolstad sa i forkant av markeringen at det var viktigere enn noen gang å delta aktivt denne dagen.

Medbestemmelse svekkes

Politiets Fellesforbund mener det er et stadig angrep på allerede opparbeidede arbeidsrettigheter, medbestemmelse og et anstendig arbeidsliv i etaten. Samarbeidsklimaet med arbeidsgiver har tilspisset seg med innføringen av reformen, og opplevelsen er ofte at enten er du for eller så er du imot. Det er dessverre også en trend i samfunnet for øvrig at medbestemmelsen svekkes.

Politiets Fellesforbund ønsker å kjempe for at de ansatte i politiet og fagforeningene har en reell medbestemmelse. Det vi ser er at styringsretten til arbeidsgiver er på stadig fremmarsj, og arbeidstakerne får mindre medbestemmelse og mindre man skulle ha sagt.

Skal markere 1. mai fremover

Dagen ble markert ved å sende ut en oppfordring til lokallag og tillitsvalgte til å stille på lokale markeringer, i tillegg til at en delegasjon på åtte personer stilte på markeringen på Youngstorget. Det ble lagt ut en sak på PF.no og Facebook i forbindelse med markeringen.

Politiets Fellesforbund vil fremover markere 1. mai, og oppfordrer medlemmer og andre tillitsvalgte til å delta.

1. mai

Første mai er en internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen. I 1947 ble første mai igjen offentlig høytidsdag og lovfestet fridag i Norge. Program og paroler har vært lagt opp av de lokale faglige samorganisasjoner, men siden 1970-årene har ofte venstresosialistiske partier og radikale fraksjoner hatt sine egne opplegg. Også borgerlige partier og enkelte andre organisasjoner har begynt å markere dagen med særskilte arrangementer. Kilde: Store norske leksikon.