PF Politilederne

Politireformen har fortsatt preget arbeidet for Politiets Fellesforbund Politilederne (PFPL) i år. 2018 har på mange måter vært året hvor reformen skulle ha sin oppstart ved at mange distrikter iverksatte ny struktur.
Bilde

Politiets Fellesforbund Politilederne er veldig opptatt av ledernes rolle i den nye strukturen. Vi har vært opptatt av at ledere beholder handlingsrom i den nye organisasjonen, men ser at altfor mange beslutninger som burde vært tatt lokalt tas sentralt. Politiets Fellesforbund Politilederne vil fortsatt presse på for at den lokale autonomien skal være størst mulig, og at ledere ikke detaljstyres.

Utfordrende tilbakemeldingskultur

Vi har også registrert at tilbakemeldingskulturen ikke er optimal når det gjelder politireformen. Det synes vanskelig for ledere å kunne påpeke forbedringspotensial på en del løsninger som ikke fungerer etter planen. Politireformen har blitt et prestisjeprosjekt hvor konstruktiv kritikk ikke alltid tas imot med åpne armer. Dette er bekymringsfullt fordi det er nå man har muligheten til å optimalisere løsningene, men da er man avhengig av at man får tilbakemeldinger på hva som ikke fungerer. Dette er punkter Politiets Fellesforbund har tatt opp, og vil fortsette å ta opp fremover.

Ulovlig omgjøring av lederstillinger

Av enkeltsaker er det viktig å nevne saken om kodebruk og kvalifikasjonskrav i lederstillinger. Denne blir presentert grundig et annet sted i årsmeldingen, så den nevnes kort her bare for å understreke at dette er en viktig sak for mange ledere i politiet. For mange påvirker dette det karriereløpet de har lagt opp til, helt på slutten av karrieren. Det påvirkes fordi man endrer forutsetningene «over natten», og skaper et vanskelig dilemma om man skal søke aktuelle stillinger. Veldig mange godt kvalifiserte søkere har latt være å søke stillinger fordi det endrer livsløpet ganske dramatisk ved at forutsetningene er endret mtp pensjonsalder.

Tett oppfølging

PF Politilederne har også i inneværende år hatt mange gode tilbud til ledere i politiet. Vi har nå fått på plass gode lederkontakter i hvert distrikt og særorgan slik at vi har en god føler på hva som skjer ute hos lederne. Vi arrangerer to møter i året hvor lederkontaktene kan møtes og diskutere utvikling og aktuelle saker sammen. I år har disse vært arrangert i Tromsø og Oslo.

Vi har fortsatt å arrangere kurs for ledere i avtaleverket, et basiskurs for ledere. Dette er fortsatt svært populære kurs, og har i år blitt arrangert i Stavanger på våren og i Oslo på høsten. Kursene har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og vi fortsetter med disse kursene fremover.

Populær lederkongress

Sist men ikke minst arrangerte vi Lederkongressen i politiet i Asker i oktober. Denne lederkongressen blir stadig større og mer populær, og påmeldingen til kongressen var så stor at vi i år hadde svært mange som ikke kom med. Allikevel klarte vi å presse inn ca 170 deltagere, noe som er det høyeste antallet vi har vært til nå.

Programmet var svært variert i løpet av de tre dagene, og inneholdt navn som Tor Mikkel Wara, Tor-Aksel Busch, Linda Lai, Sverre Diesen, Håkon Skulstad, Ketil Haukaas, Solfrid Flateby, Steinar Bjartveit og mange flere. Hele 15 foredragsholdere var innom i løpet av de tre dagene, og de umiddelbare tilbakemeldingene var svært positive.

Årets leder i politiet 2018

Kåringen av årets leder har også blitt mer kjent, og vi fikk inn over 40 nominasjoner til kåringen. En jury bestående av Hans Sverre Sjøvold, Linda Lai, Lillian Bersaas, John-Erik Vika, Benedicte Bjørnland, Rune Glomseth og Sigve Bolstad kåret Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til årets leder i politiet. Hun ble overrakt prisen på årets Lederkongress, til stående applaus fra 170 ledere i politiet.

Medlemmene i PFPL-styret i 2018

Lars Reiersen, leder, Forbundskontoret
Karin Madeleine Walin, PF Sør-Øst
Robin Johnsen, PF Nordland
Hilde Aar Fjeld, PF Sør-Øst

Dette er PFPL

Over 1100 ledere på alle nivåer er organisert i PFPL. Det er rundt 80 prosent av alle ledere i politiet som er medlem i PFPL.

PFPL skal arbeide for at ledermedlemmene i større grad blir ivaretatt i forhold til de særlige utfordringene de har som ledere i politi- og lensmannsetaten, og skal være en støttefunksjon for de lokale lederkontaktene. PFPLs målsetning er å styrke lederes kunnskap og kompetanse, herunder å arrangere basiskurs for ledere i etatens rammeverk.

Hvert år arrangere PFPL Lederkongressen i politiet hvor temaet er ledelse og ledere.

Lokalt skal PFPL jobbe for at ledere blir en integrert del av lokallagenes arbeid, og at hvert lokallag har en lederkontakt med plass i Politiets Fellesforbunds styre.