Politiforum stadig viktigere premissleverandør

Politiforum skal være en aktør i den kriminalpolitiske debatten hvor meningsytringer, kritisk journalistikk og politifaglig stoff skal komme sammen med hverdagsglimt og gode politismil. Blad og nettsted skal virke til beste for medlemmer av Politiets Fellesforbund.
Bilde

Politiforum ble sitert 1016 ganger i andre medier i 2017. Det er opp fra 801 i 2016. Dette viser at Politiforum på nett i stadig større grad oppfyller et sentralt krav fra bladets formålsparagraf: Å være en premissleverandør i den kriminalpolitiske debatten.

Siste opplagskontroll viste et opplag på 19.445 i perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017. Forrige måleperiode viste et opplag på 16.054. Siste leserundersøkelse fra juni 2018 viser gode tall både hva gjelder leserprosent på 75 prosent, ned fra 76 prosent og lesetid på 37 minutter, opp fra 35 minutter. 32 prosent melder at de er meget fornøyd med bladet, opp to prosent. 48 prosent er ganske fornøyd, mot 56 prosent på forrige måling.

Undersøkelsen viser at Politiforum har minst 1,4 lesere per blad. Det gir Politiforum omtrent 28.000 lesere på papir hver måned. Det betyr at våre lesere bruker 17.200 timer på bladet i måneden.

Utmerkelser

Flere år på rad har Politiforum nådd frem blant landets beste fagblader. Vi er stolte av at vi i år fikk hederlig omtale i klassen «Innertieren» for temareportasjen om politireformen «På tide å si stopp».

Som det heter i statuttene fra Fagpressen: «Innertieren premierer treffsikker og målgrupperettet journalistikk.»

Politiforum.no

Vi så at nettstedet fikk 2152 timer månedlig oppmerksomhet fra leserne på slutten av 2016. På slutten av 2017 hadde dette økt til mellom 5000 og 6000 leste timer på nett. Uten at lesetiden på papir går ned. Dette viser hvorfor journalistisk satsing på både nett og papir er nødvendig for å nå frem med politirelevant stoff både til medlemmer og i den kriminalpolitiske debatten for øvrig. Det vil være en interessant øvelse å omsette antall timer med oppmerksomhet om medlemsaktuelle saker til en verdi i kroner og øre for Politiets Fellesforbund. Samlet på papir og nett får Politiforum omtrent 23.000 timer oppmerksomhet per måned gjennom egne kanaler. I tillegg kommer oppmerksomheten gjennom sosiale medier og et høyt antall sitatsaker i andre medier.

I september 2017 iverksatte vi bruk av nytt publiseringsverktøy og ny design etter en grundig prosjektperiode. Med et moderne publiseringsverktøy har vi fått flere tekniske muligheter, nettsiden har blitt mer brukervennlig og har fått bedre lesbarhet på tvers av de forskjellige plattformene. Systemet er dessuten langt bedre til å relatere andre aktuelle saker til artikkelen man leser, noe som gir større bredde i tilfanget av saker med samme tema. Sammen med det vi mener er god journalistikk har dette gjort at Politiforum nå har tredoblet lesetiden på nett sammenlignet med for få år tilbake. Vi mener vi dermed har belegg for å si at Politiforum har blitt mer relevant i Politiets Fellesforbunds medlemmers nyhetsbilde.

Sosiale medier

Vi legger ut alle saker som publiseres på Politiforum.no på Twitter og Facebook. I tillegg bruker vi Instagram og Snapchat når vi har aktivitet som særlig er egnet for vår yngre leserkrets. På Twitter har vi 11.730 følgere, opp cirka 800 fra året før. På Facebook har vi 15.281 følgere, opp fra 14.000 følgere året før. Dette fremstår dermed som et hensiktsmessig verktøy for å få oppmerksomhet til PF/Politiforums aktivitet.

Bemanning

Redaksjonen utgjør tre faste stillinger (utgavesjef/journalist Erik Inderhaug, nettredaktør/journalist Torkjell Trædal og ansvarlig redaktør Ole Martin Mortvedt). I tillegg kommer en markedskonsulent (Heidi Bjørkedal) i 40 prosent stilling. Bladstyret besluttet for første gang i 2017 å stille midler til rådighet slik at redaksjonen var bemannet gjennom sommerferien. For første gang ble det dermed anledning for redaksjonen å ta sammenhengende ferie, samtidig som vi hadde beredskap for nyhetsdekkende journalistikk. Ordningen med sommervikar ble videreført i 2018.

Annonsesalg

Annonsesalget i 2017 har hatt et markert fall fra 2016 (fra 1.712.000 til 1.470.000 kroner). Det er sammenfallende med synkende annonseinntekter i den øvrige fagpressen og media. I toppåret 2015, solgte Politiforum annonser for 1.990.000 kroner. I skrivende stund er status at Bladstyret har anmodet Politiforum å utrede mulighetene for innholdsmarkedsføring på nett og papir. Vi har bedret annonsemodulen for stillingsannonser på nett ved innføring av nytt publiseringsverktøy i september 2017, men vi ser at politidistriktene i liten grad driver åpen annonsering annet enn på politiets eget nettsted. På sikt bør Politiforum øke salgskapasiteten opp fra dagens 40 prosent stilling for å bedre utnytte potensialet for annonser. Det er sannsynlig at kostnaden ved økt stillingsprosent vil kunne dekkes inn av økt salg, og i tillegg generere et overskudd, slik at Politiforum samlet sett forbruker en lavere andel medlemspenger.

23.000

timer oppmerksomhet per måned gjennom egne kanaler

.

1016

ganger ble Politiforum sitert i andre medier i 2017.