Etterforskningsløftet må på plass

Mangelen på etterforskningskapasitet svekker rettssikkerheten og tryggheten til befolkningen. Politiets Fellesforbund kan ikke godta at det fortsetter slik.

Etterforskningsfaget må styrkes for å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne ved å rekruttere, beholde og etterutdanne nok etterforskere som gis en anstendig lønn. Etterforskningsløftet er ett av to prioriterte områder som Politiets Fellesforbund har spilt inn til statsbudsjett 2019 og Politiets Fellesforbund har ved mange anledninger, både i debatter og møter med justispolitikere på Stortinget og regjeringen fremmet vårt budskap.

Arrangerte frokostmøte

7. februar arrangerte Politiets Fellesforbund en debatt på Kulturhuset i Oslo i samarbeid med Tankesmien Agenda. Frokostseminaret hadde overskriften «For lite politi?» Panelet bestod av Sveinung Rotevatn, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet og første nestleder av justiskomiteen, Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av justiskomiteen, samt forbundsleder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad. Atle Roll-Matthiesen, fagdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet, innledet debatten. Debattantene ble utfordret på om politiet har nok ressurser og kompetanse til å etterforske alle de prioriterte områdene og den «nye» kriminaliteten vi nå ser kommer.

Politiske møter

24. april arrangerte Politiets Fellesforbund en fagdag med justiskomiteen hvor Roll-Matthiesen fra Politidirektoratet igjen deltok, og orienterte om etterforskningsløftet. 26. april hadde Politiets Fellesforbund tre delegasjoner på Stortinget hvor vi hadde møter med justisfraksjoner fra Senterpartiet, Høyre, FrP og Krf. Samme dag hadde vi et møte i Justisdepartementet med statssekretærene Thor Kleppen Sættem (H) og statssekretær Knut Morten Johansen (FrP).

Hovedfokus under Arendalsuka

14. august, under Arendalsuka 2018, var etterforskningsløftet vårt hovedtema. På debattarrangementet "Henlagt! Mangel på etterforskningskapasitet - Tryggheten svekkes» inviterte Politiets Fellesforbund til debatt om følgende tema: Hvilke faktorer må på plass for at etterforskningsløftet skal lykkes? Hva skal til for å løfte statusen knyttet til etterforskerfaget? Hvordan skal vi lykkes med rekruttere og beholde de mest motiverte etterforskerne? Ketil Haukaas, Sjef Kripos, innledet og justisminister Tor Mikkel Wara, Riksadvokat Tor-Aksel Busch, Maria Aasen-Svensrud fra Justiskomiteen (Ap) og forbundsleder Sigve Bolstad deltok i debatten. Vi laget også en brosjyre om utfordringene og skisse til løsning rundt manglende etterforskningskapasitet, som ble delt ut under Arendalsuka.

Lobbyvirksomhet for statsbudsjettet

I forbindelse med Statsbudsjett 2019, har Politiets Fellesforbund har hatt møter med Høyre, FrP, Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF sine justispolitiske fraksjoner på Stortinget. Vi har også deltatt på budsjetthøringen i justiskomiteen den 25. oktober. Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15 desember.

Politiets Fellesforbund har også hatt dialog med Politidirektoratet for å avklare om arbeidsgiver er villige til å legge friske midler på bordet for styrke etterforskernes lønn. Dette er ved utgangen av denne landsmøteperioden foreløpig uavklart.

Dette er saken:

Etterforskningsløftet er en kvalitetsreform som del av nærpolitireformen. Flere publikasjoner over tid avdekker lav prioritet av etterforskningsområdet, høyt arbeidspress, manglende mulighet for karriereutvikling, utilfredsstillende lønnsnivå, lavt fokus på kontinuerlig kompetanseutvikling, manglende rutiner og kultur for læring og evaluering, fravær av nasjonale standarder, svak evne til å håndtere elektroniske spor og manglende IKT-støtte for etterforskning.

Etterforskningsløftet har tre hovedfokus: styrket initialfase og etterforskningsledelse, system for kontinuerlig fagutvikling og system for kontinuerlig utvikling av medarbeidere. Når det gjelder de to første punktene, er flere leveranser ferdige. Vedrørende punkt tre er det behov for tiltak knyttet til karrieresystem og lønn. Lykkes vi ikke med dette klarer vi ikke å beholde etterforskerne våre, og kvaliteten og effektiviteten blir for lav. Fortsatt lav status og høy turnover på etterforskningsområdet vil motvirke effekten av kvalitetstiltakene.

Politiets Fellesforbund er representert i Politidirektoratets styringsgruppe for etterforskningsløftet.

Arendalsuka

Under Arendalsuka 2018, var etterforskningsløftet vårt hovedtema. På debattarrangementet "Henlagt! Mangel på etterforskningskapasitet - Tryggheten svekkes» inviterte Politiets Fellesforbund til debatt