Lik lønn for likt arbeid

Politiets Fellesforbund sin holdning i forbindelse med reformarbeidet i politiet har vært at ubegrunnede lønnsforskjeller som oppstår som en direkte konsekvens av fusjon mellom politidistrikter, skal utlignes med bestemmelsen som hovedtariffavtalen har for denne type tilfeller.
Bilde

Landsmøtet har vært tydelig på at tillitsvalgte skulle være bevisste på bruken av 2.5.3 1c i omorganiseringen av politiet.

Politiets Fellesforbund er kjent med at mange har hatt gode prosesser rundt det å utligne ubegrunnede lønnsforskjeller. Det har imidlertid vært noe ulik praksis på hvorvidt harmoniseringen av lønnsnivåer har skjedd ved bruk av midler avsatt til lokale lønnsforhandlinger eller ved bruk av 2.5.3 1c., eller andre bestemmelser.

De ansatte finansierer reformen

Politiets Fellesforbund er ikke tilfreds med en situasjon der man i for stor grad benytter det som skal sikre de ansatte i politiet en kjøpekraftsutvikling på lik linje med resten av samfunnet, til å utligne lønnsforskjeller som oppstår utelukkende på grunn av en politisk initiert omorganisering. Vår påstand har vært at det da er de ansatte som bidrar til å finansiere reformen med sin kjøpekraftsutvikling. Dette er en spissformulering, men den har sterke elementer av realisme i seg.

Det er nå snart tre år siden fusjonen fra 27 til 12 politidistrikter fant sted. Det innebærer at den omtalte bestemmelsen ikke aktualiseres i like stor grad lenger.

Hovedtariffavtalen 2.5.3 1c

1) Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det:
c) Er gjennomført omorganiseringer/organisatoriske endringer hvor to eller flere virksomheter/driftsenheter har fusjonert og hvor det som følge av dette har oppstått ubegrunnede lønnsforskjeller. Forhandlinger betinger dekning på virksomhetens budsjett.