Tvist om rett på ny fridag

Politiets Fellesforbund har stevnet arbeidsgiver for retten for å sikre at ansatte blir kompensert med ny fridag om deres fridag for merarbeid faller på en helge- eller høytidsdag.
Bilde

Saken oppstod da Politiets Fellesforbund ble kjent med at enkelte av våre medlemmer ikke mottar ny fridag selv om deres fridag for merarbeidet tid faller på en helge- og høytidsdag. Etter vår påpekning viste det seg at Politidirektoratets oppfatning er at dette kun skal gjelde dersom arbeidsplanen innebærer en særlig grad av belastning.

Politiets Fellesforbund kan ikke se at slikt belastningskrav foreligger og hevder at tjenestemenn som får sin merarbeidede tid lagt til en helge- og høytidsdag, uansett skal få denne kompensert med ny fridag slik at disse ikke ender opp med å ha arbeidet mer enn 100% stilling ved årets slutt.

Stevnet saken til arbeidsretten

Etter lengre tids uenighet med arbeidsgiver, fant Politiets Fellesforbund det til slutt nødvendig å tviste saken for å sikre medlemmene våre korrekt gjenytelse for sin arbeidstid. Stevning til arbeidsretten ble derfor levert 19.06.18. Saken avventer for tiden Arbeidsrettens behandling.

19.06.18

Stevning til arbeidsretten ble levert.